Bardienst en Barschema

  • Wanneer je niet in de gelegenheid bent de bardienst te doen graag zelf omruilen en op de lijst vermelden!!
  • Graag de bartaken oppakken en afvinken op de lijst van jouw bardag. Takenlijst is te vinden in het barboek!!
  • Bij afwezigheid bardienst graag het betreffende lid bellen!!
  • De barstaten volledig invullen en aangeven wie er heeft gedraaid!!

Om Alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barkvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

Dit wordt ook wel het IVA certificaat genoemd.

IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcoholschenken.

Het certificaat zal voor jou persoonlijk geldig zijn en dus ook bij
andere verenigingen te gebruiken.

Dit certificaat is online via een E-learning gratis te halen, via onderstaande link:

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/

Als je de e-learning stappen hebt gevolgd kun je daarna het certificaat behalen via de “toets”

Wanneer je het certificaat hebt ontvangen, zou je het dan naar de barcommissie door willen mailen.  bc.dekleimeppers@gmail.com

Dan kunnen wij deze in het clubhuis in de map doen zodat we bij controle van de gemeente kunnen aantonen dat je over het certificaat beschikt.

 

Barschema De Kleimeppers

U kunt het overzicht van het barschema downloaden als pdf bestand. 
Acrobat Reader of vergelijkbaar programma nodig.