Privacybeleid

De nieuwe privacywet, de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG), is in werking getreden op 25 mei 2018.
Deze wet verlangt van ons dat wij een goede beveiliging hebben en transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens.

Uiteraard houden wij ons hieraan!

 

We hebben daarom een privacy document opgesteld.
Hierin vindt u een volledig overzicht van hoe wij met persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, leveranciers en sponsoren omgaan.

Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar :
secretariaat@dekleimeppers.nl